prev next


"15 LAT NASZEGO STOWARZYSZENIA" - nowa zakładka

W nowej zakładce "TO DZIAŁO SIĘ W STALOWNI" przeczytacie o obchodzonym w 1983 roku ubileuszu 25-lecia wydziału W35. Tekst oczywiście napisał Stanisław Andrzej Pawlikowski.


#    #    #

Zachęcamy Kolegów do podzielenia się z innymi swoimi wspomnieniami z pracy w naszej hucie.
Stanisław Andrzej Pawlikowski na stronie "AKTUALNOŚCI. NASZE SPRAWY" pisze o codziennym życiu podczas pandemii koronawirusa